reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 13 grudnia 2011

Relpol: z 4,3 mln PLN na minusie do 4,8 mln PLN na plusie

Producent przekaźników Relpol pierwszy raz od 2006 zakończy rok zyskiem. Na koniec września Spółka wygenerowała 4,8 mln PLN zysku netto, wobec 4,3 mln PLN straty w analogicznym okresie w roku 2010.

Grupa kapitałowa Relpol w trzecim kwartale 2011 r. utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży, poprawiła rentowność sprzedaży, wypracowała zyski na działalności operacyjnej i kolejny kwartał w tym roku zakończyła z zyskiem netto. Trzeci kwartał 2011 r. był najwyższym pod względem wypracowanego zysku netto, który wyniósł 2,5 mln PLN, co w porównaniu do analogicznego kwartału w roku 2010 (-2,3 mln PLN) stanowi poprawę o 4,8 mln PLN. Wyniki finansowe za okres lipiec-wrzesień 2011: - Przychody ze sprzedaży: 26.674 tys. PLN (2010: 21.263 tys. PLN) - Zysk ze sprzedaży: 2.392 tys. PLN (2010: 639 tys. PLN) - Zysk operacyjny: 2.495 tys. PLN (2010: -1.368 tys. PLN) - Zysk netto dla jednostki dominującej: 2.460 tys. PLN (2010: -2.258 tys. PLN). Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2011 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 4,8 mln PLN, co wobec straty w wysokości -4,3 mln PLN poniesionej w tym samym okresie roku 2010, oznacza poprawę o 9,1 mln PLN. Wyniki finansowe za okres styczeń-wrzesień 2011: - Przychody ze sprzedaży: 82 578 tys. PLN (2010: 63.067 tys. PLN) - Zysk ze sprzedaży: 7.169 tys. PLN (2010: - 210 tys. PLN) - Zysk operacyjny: 6.249 tys. PLN (2010: - 3.408 tys. PLN) - Zysk netto dla jednostki dominującej: 4.773 tys. PLN (2010: -4.326 tys. PLN). Tak dobre wyniki Relpol zawdzięcza poprawie sytuacji rynkowej i wzrostowi zamówień, szybkiemu odbudowaniu mocy produkcyjnych, działaniom restrukturyzacyjnym przeprowadzonym w jednostce dominującej, których celem było ograniczenie koszów oraz definitywnemu zakończeniu działań nierentownych. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Relpol wzrosło w stosunku do trzeciego kwartału roku 2010 o 29 osób i na dzień 30 września 2011 r. wynosiło ono 746 osoby . Wzrost zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników produkcyjnych, co spowodowane zostało wzrostem produkcji w Relpol S.A. i w DP Relpol Altera. Relpol S.A. zatrudnia też dodatkowo pracowników na umowę zlecenie i korzysta z outsourcingu pracowniczego. Stan zatrudnienia w Relpol Baltija zmniejszył się o 53 osoby, gdyż produkcja z tej spółki przenoszona jest do DP Relpol Altera.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2