reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Microchip (for illustration purposes only) Przemysł elektroniczny | 07 grudnia 2011

Przetarg na dowody z chipem przesunięty

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA poinformowało o kolejnym przesunięciu przetargu na dostawę elektronicznych dowodów osobistych z chipem. Oferenci ubiegający się o realizację zamówienia mogą składać oferty do 13 stycznia 2012 r.

Od 1 lipca miały być gotowe dowody osobiste zawierające wewnątrz układ scalony, będący nośnikiem informacji oraz pełniący rolę podpisu elektronicznego. Jednak przetarg na 'Dostawę niespersonalizowanych blankietów dowodów osobistych wyposażonych w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniającym komunikację z mikroprocesorem i wykonanie projektu technicznego dowodu osobistego' nadal pozostaje nierozstrzygnięty. Aktualnie przesunięto termin składania ofert na dzień 13 stycznia 2012 r. Jak informowaliśmy w czerwcu br. Senat ustalił termin wydawania nowych elektronicznych dowodów osobistych na dzień 1 lipca 2013 roku. Przedmiotem zamówienia w pl.ID – polska ID karta jest: 1) opracowanie projektu technicznego dowodu osobistego; 2) dostawa blankietów formatu ID-1 przeznaczonych do testów, pozbawionych poddruków oraz zabezpieczeń przed fałszerstwami, wyposażonych w mikroprocesor i oprogramowanie identyczne z tymi zastosowanymi w docelowych blankietach dowodu osobistego oraz 2 500 sztuk blankietów opatrzonych na awersie napisem"wzór" i na rewersie napisem "specimen"; 3) wytworzenie i dostawa blankietów dowodu osobistego wyposażonego w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniającym komunikację z mikroprocesorem. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem co najmniej jednej dostawy min. 1.000.000 sztuk blankietów dokumentów tożsamości lub dokumentów podróży wyposażonych w mikroprocesor. Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Zamawiający otworzy oferty w tym samym dniu, o godz. 10:30. Otwarcie ofert jest jawne.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-2