reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VEDIA Przemysł elektroniczny | 05 grudnia 2011

VEDIA ma zamówienia z Rosji o wartości 5,5 mln PLN

New Dragon Electric Limited, spółka zależna VEDII, otrzymała kolejne dwa zamówienia od klientów oferujących produkty na rynku rosyjskim, o łącznej wartości przekraczającej 5,5 mln PLN.

New Dragon Electronic Limited otrzymał kolejne zamówienia: - od klienta oferującego produkty na rynku rosyjskim o wartości w przeliczeniu na polską walutę 4.540.000 PLN; klient wpłacił depozyt, zlecenie jest w trakcie realizacji, - od klienta oferującego produkty na rynku rosyjskim o wartości w przeliczeniu na polską walutę 1.027.000 PLN; klient wpłacił depozyt, zlecenie jest w trakcie realizacji, Łączna wartość nowych zamówień wyniosła 5.567.000 PLN po przeliczeniu wartości na polską walutę przy kursie PLN/USD wynoszącym 3,34.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1