reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 01 grudnia 2011

Relpol i zrównoważony rozwój

Relpol zawarł umowę z Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego AUREKO i spełnia wymogi prawne zawarte w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W komunikacie Spółki czytamy: Posiadamy umowę zawartą z AURAEKO Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz jesteśmy uczestnikiem programu ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Firma Przyjazna Naturze”. Celem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.  Wprowadzony sprzęt zaliczony jest (wg Zał. Nr 1 do ustawy) do grup:  9 - Przyrządy do nadzoru i kontroli oraz  5 - Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych. Wszystkie odbiory zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzane na rynek krajowy przez Relpol S.A. realizowane są przez zakłady przetwarzania, które zawarły umowę z AURAEKO OOSEE S.A.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2