reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 30 listopada 2011

Zelmer: 'Ekspansja na Wschodzie przynosi efekty'

Grupa Zelmer osiągnęła w trzecim kwartale 2011 r. 147,3 mln PLN przychodów wobec 168,2 mln PLN w tym samym okresie przed rokiem (-12,4% r/r). Pomimo nieco niższych przychodów Grupa wypracowała zysk operacyjny na poziomie ubiegłorocznego w wysokości 4,2 mln PLN.

Narastająco po trzech kwartałach przychody Spółki są o 3,3% wyższe od ubiegłorocznych a zysk netto jest o 60,9% wyższy od zanotowanego w tym samym okresie przed rokiem. Udział rynków zagranicznych w przychodach Grupy wzrósł w trzecim kwartale 2011 r. do 55% z poziomu 38% przed rokiem. Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju Zelmera mają kluczowe rynki wschodnie – Rosja i w szczególności Ukraina. Sprzedaż na tych dwóch rynkach wschodnich wzrosła minionym kwartale łącznie o 31 % r/r.   - Istotny nacisk, jaki kładziemy na ekspansję na Wschodzie, przynosi zakładane efekty. W Rosji utrzymujemy wysoki poziom sprzedaży i mocną pozycję w najważniejszych dla Zelmera kategoriach: odkurzaczy i maszynek do mięsa. Daje nam to solidną bazę do systematycznego wprowadzania na ten rynek kolejnych produktów i dalszego zwiększania udziałów rynkowych. Nasza sprzedaż na rynku ukraińskim wciąż rośnie dwucyfrowo, co sprawiło, że w trzecim kwartale Ukraina stała się naszym rynkiem nr 2, po Polsce - podkreśla Janusz Płocica, prezes Zelmer S.A. - W Polsce utrzymaliśmy pozycję lidera rynku drobnego sprzętu AGD pomimo zanotowanego spadku sprzedaży w trzecim kwartale w ujęciu rok do roku. Jako lider rynkowy podjęliśmy w tym roku decyzję o wprowadzeniu podwyżek cen naszych produktów, co wyraźnie zmniejszyło zakupy części kontrahentów w II i na początku III kwartału. We wrześniu nasza sprzedaż na rynku krajowym była już niemal dwukrotnie wyższa od sprzedaży osiągniętej w sierpniu, co pozwala nam oczekiwać dobrych wyników w szczycie sezonu – dodaje.   Drugie półrocze to okres zwiększonej aktywności marketingowej Zelmera w trakcie szczytu sezonu sprzedażowego, przypadającego na koniec trzeciego i czwarty kwartał. W ramach tych działań w trzecim kwartale Grupa rozpoczęła m.in. kampanię telewizyjną w Polsce i na Ukrainie oraz radiową i billboardową w Rosji.   Narastająco po trzech kwartałach 2011 r. Grupa Zelmer ma 429,1 mln PLN przychodów, 16 mln PLN zysku operacyjnego i 33,8 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Oznacza to wzrost odpowiednio o 3,3% r/r na poziomie przychodów, spadek o 36% r/r/ na poziomie operacyjnym i wzrost o 60,9% na poziomie wyniku netto.   - Warto przypomnieć, że wyniki Grupy za dziewięć miesięcy 2011 r. na poziomie netto pozostają pod pozytywnym wpływem efektów podatkowych z tytułu amortyzacji znaku towarowego i działalności w SSE. Do negatywnych czynników, których efekty widoczne są m.in. na poziomie operacyjnym, zaliczyć należy natomiast dodatkowe koszty związane z relokacją i uruchomieniem produkcji w nowym zakładzie, koszty zmian organizacyjnych oraz wzrost cen surowców – tłumaczy Magdalena Bartoś, członek Zarządu, dyrektor finansowy Zelmer S.A.   W trzecim kwartale 2011 r. Grupa zakończyła relokację zakładu produkcyjnego z terenów w centrum Rzeszowa do nowej fabryki w SSE w Rogoźnicy. Dzięki rozpoczęciu produkcji w nowej fabryce spodziewane jest obniżenie kosztów wytworzenia o 5% w 2012 r. (vs. 2008 r.).
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2