reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Przemysł elektroniczny | 29 listopada 2011

Podpisano akt założycielski spółki Nanocarbon

W dniu 4 listopada 2011 r. podpisany został akt założycielski spółki Nanocarbon, która ma pracować nad komercyjnym wykorzystaniem grafenu. Pomysłodawcą i właścicielem 100% jej udziałów jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Polska technologia wytwarzania grafenu jest jedną z wiodących w skali światowej. Konsorcjum zdolne do wytwarzania produktu na bazie grafenu lub innych nanostruktur węglowych ma szansę powstać już na przełomie 2012 i 2013 r. - Nowa strategia ARP S.A. zakłada zaangażowanie we wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. Mamy szansę zdobyć liczący się udział w rynku wartym wiele miliardów dolarów, a jednocześnie stworzyć w Polsce nowy model komercjalizacji wyników badań naukowych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, która jest właścicielem 100% udziałów spółki Nanocarbon. Podstawowym celem działalności ARP S.A. jest wytypowanie produktu wykorzystującego grafen, który będzie miał największe szanse wejścia na globalny rynek produktów innowacyjnych, a więc tych o największej rentowności. Rolą spółki celowej Nanocarbon będzie wdrożenie wytypowanego zastosowania i stworzenia konsorcjum o realnych szansach uruchomienia  produkcji w odpowiedniej skali. Właściwości grafenu są niezwykłe: ogromna wytrzymałość, elastyczność, wielka ruchliwość elektronów i co za tym idzie doskonała przewodność cieplna i elektryczna. Tym samym spektrum zastosowania grafenu, będącego de facto pojedynczą warstwą atomów węgla,  jest niezwykle szerokie: od półprzewodników – z szansami na szybkie układy scalone i pamięci o „wiecznej” trwałości,  przez ekrany dotykowe o wysokiej trwałości, ogniwa słoneczne nowej generacji, superkondensatory będące alternatywą dla ciężkich akumulatorów w samochodach elektrycznych, detektory gazów, po materiały kompozytowe, a więc tworzywa sztuczne przewodzące ciepło i prąd elektryczny, możliwe do wykorzystania m.in. w przemyśle lotniczym czy kosmicznym. Prognozy rozwoju rynku produktów wykorzystujących grafen są niezwykle optymistyczne. Amerykańska firma badawcza BCC Research ocenia, że w 2020 r. sprzedaż takich produktów osiągnie wartość 675 mld USD. Według tej prognozy wartość rynku samych materiałów kompozytowych z grafenem sięgnie 91 mld dolarów, natomiast wartość segmentu kompozytów – 340 mld USD. Naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) opatentowali metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o najwyższej jakości. Na razie jest to jednak tylko surowiec. – Oferując produkt wykorzystujący grafen będzie można zarobić znacznie więcej niż sprzedając półprodukt, tj. same struktury bazowe. Nie stać nas jednak na równoległe rozwijanie kilku produktów, dlatego musimy precyzyjnie wytypować ten o największym potencjale komercyjnym – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. Do poszukiwania optymalnego produktu z grafenem ARP S.A. i Nanocarbon wykorzystają m.in. unikalną w Polsce metodę wirtualnego rynku predykcyjnego (WRP). Polega ona na organizowaniu w sieci zakładów o prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia. W tym przypadku będą to zakłady o rynkowy sukces danego produktu opartego na grafenie. Teoria i dotychczasowe doświadczenie mówią, że produkt, na którego powodzenie będzie stawiać najwięcej graczy, ma rzeczywiście największe szanse stać się rynkowym hitem. Założenie takie wynika z obserwacji, że w zakresie prognozowania zdarzeń przyszłych skumulowana wiedza dużych zbiorowości nie ustępuje wiedzy ekspertów, a z reguły ją przewyższa – wykorzystując tzw. mądrość tłumu. Przygotowaniem platformy WRP na potrzeby ARP S.A. zajmie się Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działające w strukturach PAN. Platforma powinna ruszyć w styczniu 2012 r. Warunkiem powodzenia WRP jest stworzenie i animacja odpowiednio zróżnicowanej społeczności. ARP S.A. będzie wspierać działalność ITME, m.in. udostępniając instytutowi spektroskop ramana. Na kupno tego urządzenia spółka przeznaczyła 1,5 mln PLN. Do dyspozycji Instytutu powinno być ono oddane w I kwartale  przyszłego roku. Jedynym udziałowcem Nanocarbonu jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ale koncepcja przedsięwzięcia zakłada, że może się to szybko zmienić. Gdy pojawi się taka potrzeba, do udziałowców spółki mogą dołączyć naukowcy czy przedsiębiorstwo, które będzie wdrażać produkcję. – Nie przesądzamy, jak od strony formalnej będzie wyglądać nasza współpraca z firmą produkcyjną i naukowcami. Nanocarbon ma być elastyczny, zdolny do szybkiego działania, a jednocześnie skupiony na jednym, dość wąsko określonym celu. Takiego podmiotu, dodatkowo wspieranego unikalnym narzędziem do oceny szans rynkowych, jeszcze w Polsce nie było. Chcemy w ten sposób wypróbować nowy model współpracy nauki i biznesu – ocenia Zbigniew Mularzuk – prezes spółki celowej Nanocarbon. Zgodnie z przyjętą we wrześniu br. nową strategią ARP, agencja ma coraz bardziej angażować się we wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. - Nanocarbon będzie dla nas poligonem doświadczalnym – mówi Wojciech Dąbrowski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1