reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© APS Przemysł elektroniczny | 28 listopada 2011

APS zabezpiecza się przez sezonowymi wahaniami

APS AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE, producent energoelektronicznych urządzeń zasilających za główny cel stawia sobie uzyskanie dodatniego wyniku na koniec roku.

Wybrane dane finansowe APS: W komunikacie Spółki czytamy: Sezonowość panująca w usługach automatyki przemysłowej przejawia się wyraźnym zwiększeniem frontu robót w drugim półroczu. Efektem takiej koniunktury jest zmiana trendu i zmniejszenie strat notowanych od początku roku. Pozyskane i realizowane przez spółkę kontrakty charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania kooperacyjnego, powodującego groźbę przedłużenia planowanych terminów zakończenia robót na przyszły rok. Przeciwdziałając takim tendencjom spółka wzmocniła siły nadzoru w pionie wykonawczym. Mając na uwadze panującą nerwowość na rynkach finansowych wpływającą negatywnie na koniunkturę na rynku automatyki - spółka jako cel główny postawiła sobie uzyskanie dodatniego wyniku na koniec roku. Reagując na groźbę przedłużania się realizacji istotnych umów, a co za tym idzie możliwe opóźnienie zwrotu zaangażowanych w zakup materiałów środków pieniężnych – zarząd w celu terminowej realizacji zobowiązań i utrzymania bieżącej płynności wszczął procedurę uzyskania kredytu obrotowego w kwocie 2.500.000,00 PLN – na dzień publikacji niniejszego raportu umowa kredytowa została podpisana. © APS
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2