reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 listopada 2011

Polski zespół opracował proces recyklingu zużytych baterii

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z polskim recyklerem akumulatorów kwasowo-ołowiowych firmą Orzeł Biały S.A.  opracował   technologię  pozwalającą na ekologiczny  recykling ołowiu ze zużytych akumulatorów.

Technologia ta została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości,  w kategorii Technologia Przyszłości w Fazie Przedwdrożeniowej. Innowacyjność aminowej metody odsiarczania pasty akumulatorowej polega na wykorzystaniu oryginalnego modelu chemicznego procesu – solwatacyjnych właściwości roztworu wodnego trietylenotetraaminy (TETA) W porównaniu z dotychczas stosowaną metodą ,usunięcie siarki z pasty umożliwia obniżenie stężenia SO2 w gazach odlotowych z 0,4 g/Nm3 do 0, 012 g/Nm3, spadek ilości wytwarzanego żużla o 60 %, osiągnięcie bardzo wysokiego uzysku Pb – 99,7%, zwiększenie wydajności produkcji ołowiu  o 27%  oraz zdecydowane zmniejszenie zużycia dodatków technologicznych: złomu żelaza o 93 %, sody o 53 % i koksiku o  56 %. Opracowana w Instytucie Metali Nieżelaznych technologia jest  alternatywą dla stosowanych dotychczas metod usuwania siarki  podczas  recyklingu zużytych baterii. Technologia jest przedmiotem polskiego i europejskiego zgłoszenia wynalazczego.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2