reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-SYSTEM Przemysł elektroniczny | 15 listopada 2011

ES-SYSTEM: Wzrost zysku netto o 120,6% w 3Q/11 r/r

W trzecim kwartale Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 49,9 mln PLN, tj. 9,83% więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Narastająco na koniec września 2011 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,5% r/r do 120,1 mln PLN.

W trzecim kwartale br. sprzedaż krajowa Grupy wyniosła 38,0 mln PLN i była o 8% większa niż w roku ubiegłym. Zarząd obserwował ponad 20% wzrost sprzedaży r/r w kluczowym segmencie rynku, tj. w segmencie oświetlenia architektonicznego. W omawianym okresie 9% wzrost r/r osiągnięto również w segmencie oświetlenia przemysłowego. Narastająco sprzedaż krajowa Grupy wzrosła o 4,95% r/r do poziomu 92,1 mln PLN. W analizowanym okresie sprzedaż eksportowa wyniosła 11,8 mln PLN (+13,3% r/r). Największe wzrosty sprzedaży zanotowano na rynkach: rosyjskim i szwedzkim. W czwartym kwartale roku spodziewane są dalsze znaczące wzrosty sprzedaży w Rosji, Bułgarii oraz na Ukrainie i w Kuwejcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł (+88,2% r/r), wobec 7,8 mln PLN (+120,6% r/r) zysku netto. Rentowność Grupy narastająco na koniec trzeciego kwartału wyniosła 8,99% wobec 7,22% w analogicznym okresie 2010 roku. W kolejnym kwartale 2011 roku czynnikiem wspierającym sprzedaż powinny być projekty związane z EURO 2012, które wchodzą w końcową fazę realizacji (w tym montaż oświetlenia). W komunikacie Spółki czytamy: W ocenie Zarządu rok 2012 nie przyniesie poprawy sytuacji w branży w stosunku do II pół. 2011 roku. Zarząd nie spodziewa się ożywienia rynku, a co za tym idzie znaczących wzrostów w segmencie oświetlenia. Podstawowy wpływ na decyzje zakupowe klientów będzie miała wciąż niska cena produktu.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1