reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 08 listopada 2011

Upadłość Autocomp Electronics: aktualizacja

Można już przeglądać listę wierzytelności upadłego producenta elektroniki morskiej ze Szczecina.

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem Sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2011 r. uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym: "AUTOCOMP ELECTRONIC" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 9/11, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku "Gazeta Wyborcza" - wydanie lokalne i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1