reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Oerlikon Przemysł elektroniczny | 03 lutego 2009

Toshiba restrukturyzuje dywizję LCD i chce obciąć koszty o 25%

Toshiba ogłosiła swój plan restrukturyzacji, obejmujący między innymi dywizję LCD. Plan mówi o obniżce kosztów o 25% w stosunku do roku 2008. Polski zakład Toshiba znajduje się Kobierzycach i prowadzi produkcję od 2007 roku.

Dokument opisujący ramowy plan restrukturyzacji japońskiego koncernu został opublikowany 29 stycznia 2009 i podpisany przez Prezesa i CEO firmy Atsutoshi Nishida. Plan obejmuje wszystkie zasadnicze działy biznesu firmy, w niniejszym tekście omawiamy jednak tylko zagadnienia dotyczące dywizji LCD, jako mogące mieć wpływ na działalność korporacji w Polsce. Generalnym celem restrukturyzacji jest odzyskanie rentowności, nawet przy założeniu osiągnięcia w roku 2009 przychodów na poziomie roku 2008, a także zbudowanie takiej struktury firmy, która ułatwi dalszą ekspansję rynkową po odroczeniu się światowego popytu. Całość planu podzielona jest na trzy zasadnicze etapy: zreformowanie działów firmy najbardziej dotkniętych kryzysem, implementacja działań mających na celu redukcję kosztów stałych o 300 mld jenów oraz zwiększenie wysiłków w nowych, obiecujących obszarach biznesu. W przypadku dywizji LCD przewidywane są następujące działania: A. Koncentracja na strategicznej alokacji zasobów: - Skupienie się na bardziej rentownych niskotemperaturowych produktach silikonowych, wobec silnego zmniejszenia się rynku amorficznych produktów LCD - Ze względu na przewidywany silny wzrost rynku, zwiększenie wysiłków nakierowanych na rozwój technologii OLED. - Ograniczenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne B. Reorganizacja zakładów produkcyjnych: - Zatrzymanie lub redukcja produkcji na nierentownych liniach w zakładach w Uozu oraz Fukaya C. Sprawy personalne: - Wdrożenie systemu odejść - Zredukowanie ilości pracowników okresowych - Skierowanie pracowników na inne stanowiska Generalny cel w przypadku dywizji LCD to ograniczenie kosztów stałych o 25% w stosunku do roku 2008. Jako środki do osiągnięcia tego celu wymienia się między innymi unikanie nadgodzin poprzez reorganizację pracy, umożliwienie dobrowolnych odejść lecz również ‘przegląd odpowiedniego poziomu zatrudnienia, zwłaszcza w stosunku to dywizji półprzewodników oraz LCD’.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1