reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2011

Współpraca Delphi z Politechniką Krakowską

Delphi oraz Politechnika Krakowska 25.10.11 podpisały porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej.

W ramach umowy studenci będą mieli możliwość odwiedzania zakładów Delphi w regionie, w tym Centrum Technicznego w Krakowie. Pracownicy Delphi będą oferować pomoc w zakresie powstawania prac dyplomowych oraz koordynacji praktyk. Porozumienie zapewnia także dostęp do dobrego zaplecza technicznego dla kadry naukowej i studentów. Dodatkowo inżynierowie Delphi będą mogli realizować wykłady na uczelni wnosząc nową jakość do badań naukowych. „Uczelnia jest zainteresowana współpracą z Delphi przy organizacji praktyk studenckich, realizacji prac dyplomowych i wspólnych projektów badawczych. Liczy również na głos doradczy ekspertów z firmy przy unowocześnianiu programów studiów, a także prowadzeniu wykładów. Cenna będzie także możliwość korzystania z bazy laboratoryjnej i infrastruktury badawczej obu stron” - powiedziała Marzena Jasińska, menadżer personalny Delphi w Krakowie. „W wyniku wspólnych spotkań uzgodniony został plan działania oraz treść umowy o współpracy. Centrum Techniczne w Krakowie wciąż poszukuje ‘świeżych umysłów’ i jest dobrym miejscem dla wdrażania innowacyjnych pomysłów w przemyśle motoryzacyjnym.” Delphi od kilku lat współpracuje ze studentami z kluczowych uczelni w regionie, głównie poprzez targi pracy, staże, praktyki studenckie oraz rożne projekty edukacyjne. Firma poszukuje dalszych możliwości zapoznawania studentów ze swoimi inicjatywami. „Delphi od dawna współpracuje z Politechniką Krakowską, głównie z Wydziałem Mechanicznym. Podpisana właśnie umowa, precyzująca warunki współpracy, choćby w zakresie wykorzystywania wiedzy obu stron w różnego rodzaju wspólnych projektach, przyniesie jeszcze większe korzyści i poszerzy obszary współpracy” - powiedział profesor Leszek Wojnar, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. „Współpraca nauki z przemysłem zawsze wnosi nową jakość do naszych badań, a przede wszystkim zapewnia dobre zaplecze techniczne dla naszych studentów - przyszłych pracowników. Jest to korzystne dla obu stron, kiedy firma oferując swoje doświadczenie rozwija zdolności wśród studentów, jednocześnie pomagając im w uzyskaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu studiów.” Delphi Corporation jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych. Koncern posiada w świecie ponad 100 zakładów produkcyjnych i 33 Centra Techniczne, zatrudniające ponad 100 tysięcy pracowników. Dostarczane przez Delphi nowoczesne rozwiązania technologiczne można znaleźć we wszystkich markach pojazdów samochodowych na całym świecie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2