reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 października 2011

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 7,8 mln PLN

Zarząd Apatora poinformował, że spółka zależna Apator Metrix S.A. zawarła z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie kolejną umowę na dostawę gazomierzy.

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 19 października 2011 r. Apator Metrix S.A. zawarł umowę z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy o łącznej wartości 7.768 tys. PLN. Dostawy będą realizowane od stycznia do grudnia 2012 roku. Umowa została zawarta korespondencyjnie i wpłynęła do Apator Metrix SA w dniu 24 października 2011 r. Przypominamy, że podobna umowa na dostawę gazomierzy o łącznej wartości 6,7 mln PLN, została zawarta pomiędzy stronami w listopadzie 2010 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2