reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 30 stycznia 2009

Jabil w Kwidzynie zwalnia 807 osób

Kierownictwo firmy poinformowało pracowników o konieczności zwolnienia 807 osób. Przyczyną jest drastyczny spadek zamówień ze strony głównego klienta.

W tym tygodniu kierownictwo polskiej fabryki Jabil zorganizowało spotkanie z pracownikami, na którym zostali oni poinformowani o planowanej redukcji zatrudnienia o 807 osób. Zwolnienia mają objąć po 400 pracowników produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych. Jako przyczynę podano drastyczny spadek zamówień ze strony głównego klienta, którego zamówienia tej pory przynosiły przeszło 50% przychodu. Jabil udostępnił evertiq oficjalny komunikat, dotyczący zwolnień: ‘W związku ze zmieniającymi się wymaganiami rynkowymi, Jabil zmuszony jest do dostosowania skali działalności do potrzeb naszych klientów. Aktualne uwarunkowania ekonomiczne powodują konieczność obniżenia poziomu zatrudnienia w naszym zakładzie w Kwidzynie. Jabil proponuje zwolnienie 807 pracowników i rozpoczyna proces konsultacyjny z przedstawicielami pracowników. Jabil zatrudnia obecnie w Kwidzynie 3472 osoby. Propozycja ta jest podyktowana warunkami ekonomicznymi i nie odzwierciedla pracowitości, oddania i zaangażowania naszych pracowników w Kwidzynie.’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1