reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 września 2008

Wzrost stawek płacy i zdolności produkcyjnych w sektorze EMS

Według najnowszej edycji Charlie Barnhart Leading Indicators Monthly Report, średni koszt pracy w sektorze Electronic Manufacturing Services (EMS) w większości regionów geograficznych kontynuuje wzrost w tempie równym lub nieco przewyższającym lokalne stopy inflacji.

Wyjątkami od ogólnego trendu są Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Indie, gdzie całkowity koszt robocizny, zarówno dla prac PCBA oraz prac typu Box Build zmniejszył się nieznacznie. Największy wzrost miał miejsce w przypadku kosztów usług EMS budujących wartość produktu w Zachodniej Europie i Chinach. Oba te trendy mają utrzymywać się przez cały rok 2008. Zdolności produkcyjne: Według raportu Charlie Barnhart Leading Indicators Monthly, popyt na usługi outsourcingowe wydaje się wyczerpywać malejącą pulę wolnych mocy produkcyjnych, oferowanych głównie na terenie delt rzek w Chinach oraz w krajach spoza strefy euro z Europy Centralnej i Wschodniej. Podczas gdy cały przemysł rozwija zdolności produkcyjne, te regiony zbliżają się do granic możliwości operacyjnych ze względu na braki w wykwalifikowanej kadrze i zasobach strukturalnych. Czynniki ryzyka Zagregowany Wskaźnik Ryzyka (Composite Business Risk, CBR) dla Ameryki Północnej, krajów Europy Wschodniej , Tajlandii i Australii obniżył się w sierpniu (co oznacza spadek ryzyka) oraz zwiększył się w przypadku Malezji, Chin i Indii. Oznacza to iż Meksyk, Tajlandia czy kraje Europy Wschodniej stanowią najkorzystniejsze rozwiązanie pod względem kombinacji ryzyka i wartości dla produkcji wielkoseryjnej. Charlie Barnhart and Associates wskazuje również, iż ze względu na pogarszającą się sytuację w Chinach oraz duży stopień koncentracji usług outsourcingowych w tym regionie, doradza swym klientom przyśpieszenie prac nad poszukiwaniami alternatywnych rozwiązań.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2