reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MZD Płock
Przemysł elektroniczny |

Naszpikowany elektroniką samochód monitoruje drogi

Wyposażony w 2 skanery liniowe, GPS, urządzenie do pomiaru długości, system żyroskopów oraz dwie kamery o rozdzielczości 5Mp i 3 komputery pokładowe samochód od blisko 2 tygodni monitoruje płockie drogi.

Prace na zlecenie MZD wykonuje warszawska firma Designers, która wygrała przetarg na inwentaryzację płockich dróg z wykorzystaniem kompletnego systemu pomiarów laserowych połączonych z dokumentacją fotograficzną pasa drogowego. System ten składa się z osprzętu samochodowego i oprogramowania do obróbki danych. Na samochodzie jeżdżącym od połowy września po Płocku zainstalowane są 2 skanery liniowe, które wykonują 15.000 pomiarów na sekundę każdy z dokładnością do 0.5 cm, co daje około 20.000 efektywnych punktów pomiarowych na sekundę. Skanery są zsynchronizowane z urządzeniem GPS, urządzeniem do pomiaru długości, systemem żyroskopów, mierzących przechyły samochodu oraz dwoma kamerami o rozdzielczości 5Mp. Wszystkie te urządzenia są sterowane przez 3 komputery zainstalowane w samochodzie i gromadzące dane z objazdów. Po dodatkowej obróbce danych pomiarowych (tzw.  postprocessing) można będzie uzyskać dokładność pomiarów na poziomie 2 cm na pojedynczym punkcie pomiarowym. Przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych zawartych w oprogramowaniu T3D, zostanie stworzona baza danych umożliwiająca obróbkę chmury punktów, pomiary ze zdjęć, półautomatyczne rozpoznawanie znaków, generowanie przekrojów drogi, tworzenie orotofotomapy jako rzuty prostopadłe zdjęć na powierzchnię, automatyczne rozpoznawanie latarni i słupów, automatyczne wyszukiwanie skrajni wysokościowych, a także monitoring reklam czy plakatów znajdujących się w pasie drogowym. © MZD Płock

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2