reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Przemysł elektroniczny | 13 października 2011

Producent elektroniki zajmie się...bielizną?

W związku z planami wprowadzenia zmian w podstawowym profilu działalności, Pronox Technology podpisał list intencyjny z Mariuszem Jawoszkiem będącym większościowym akcjonariuszem ESOTIQ & Henderson S.A.

W komunikacie Pronox Technology czytamy: 'Intencją sygnatariuszy listu jest przeniesienie własności akcji należących do pana Mariusza Jawoszka na Spółkę za łączną cenę obliczoną jako iloczyn liczby akcji i ceny jednostkowej w wysokości 40,00 PLN bądź jako iloczyn liczby akcji i średniej z kursów zamknięcia notowań stanowiących odniesienie, a dopuszczonych do obrotu na NewConnect akcji serii B ESOTIQ & Henderson S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonane zostanie przeniesienie własności, w zależności od tego która z tych wartości będzie wyższa'. Współpraca Pronox Technology i ESOTIQ & Henderson S.A. pozwoli na uzyskanie efektu synergicznego opartego na wykorzystaniu know – how i infrastruktury jaką dysponuje ESOTIQ & Henderson S.A. oraz potencjału Pronox w zakresie organizacji logistyki i magazynowania oraz możliwości utworzenia i wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy. O nowej strategii rozwoju firmy informowaliśmy we wtorek. Niewielu chyba jednak przypuszczało, że producent elektroniki zdecyduje się na tak drastyczne zmiany...
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2