reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Przemysł elektroniczny | 13 października 2011

Producent elektroniki zajmie się...bielizną?

W związku z planami wprowadzenia zmian w podstawowym profilu działalności, Pronox Technology podpisał list intencyjny z Mariuszem Jawoszkiem będącym większościowym akcjonariuszem ESOTIQ & Henderson S.A.

W komunikacie Pronox Technology czytamy: 'Intencją sygnatariuszy listu jest przeniesienie własności akcji należących do pana Mariusza Jawoszka na Spółkę za łączną cenę obliczoną jako iloczyn liczby akcji i ceny jednostkowej w wysokości 40,00 PLN bądź jako iloczyn liczby akcji i średniej z kursów zamknięcia notowań stanowiących odniesienie, a dopuszczonych do obrotu na NewConnect akcji serii B ESOTIQ & Henderson S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonane zostanie przeniesienie własności, w zależności od tego która z tych wartości będzie wyższa'. Współpraca Pronox Technology i ESOTIQ & Henderson S.A. pozwoli na uzyskanie efektu synergicznego opartego na wykorzystaniu know – how i infrastruktury jaką dysponuje ESOTIQ & Henderson S.A. oraz potencjału Pronox w zakresie organizacji logistyki i magazynowania oraz możliwości utworzenia i wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy. O nowej strategii rozwoju firmy informowaliśmy we wtorek. Niewielu chyba jednak przypuszczało, że producent elektroniki zdecyduje się na tak drastyczne zmiany...
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2