reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pronox Przemysł elektroniczny | 11 października 2011

Nowa strategia rozwoju Pronox Technology

Zarząd Pronox Technology w upadłości układowej informuje, że przystąpił do realizacji działań zmierzających do zmiany strategii rozwoju Spółki na lata 2011 – 2015.

Strategia zostanie zaprezentowana inwestorom do dnia 25 października 2011 roku, a jej kluczowym elementem będzie zmiana podstawowego profilu działalności Spółki z dotychczasowego obejmującego produkcję i dystrybucję telewizorów LCD oraz sprzętu IT na nowy nakierowany na produkcję, dystrybucję i sprzedaż produktów luksusowych. Pierwszym etapem procesu będzie zawarcie listów intencyjnych ze znaczącymi udziałowcami podmiotów produkcyjno – dystrybucyjnych z branży dóbr luksusowych, z którymi Spółka planuje współdziałanie w oparciu o posiadaną infrastrukturę i wypracowany model logistyczny. W kolejnym etapie, realizowanym po zakończeniu prowadzonego obecnie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, działania Spółki skoncentrują się na akwizycji tych podmiotów.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1