reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 października 2011

Elektronika w polskich sądach

150 mln PLN – na tyle oszacowano koszt wdrożenia projektu protokołowania rozpraw sądowych za pomocą urządzeń elektronicznych.

Wdrażanie protokołu elektronicznego to zaplanowany na kilka lat program. Jego zakończenie zaplanowane jest na 2013 r. - zapowiedział Minister Sprawiedliwości. - Aby system był skutecznie stosowany niezwykle ważne jest odpowiednie przeszkolenie sędziów. Dojdzie do niego jeszcze w tym roku. Szkolenia zorganizuje m.in.: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - dodał. Do dzisiaj system umożliwiający nagrywanie na salach rozpraw został zainstalowany w 346 salach sądowych w całej Polsce (w 290 salach sądach okręgowych, 56 salach sądach apelacyjnych). W kolejnych miesiącach system będzie instalowany w pozostałych salach sądów okręgowych. W przyszłym roku wyposażenie trafi także do większości sal sądów rejonowych. Jak wyglądał będzie protokół elektroniczny? Zamiast pisemnego protokołu z rozprawy sporządzony zostanie plik dźwiękowy bądź audiowizualny. W sprawach rozpoznawanych przez sądy okręgowe nagrywany będzie zarówno dźwięk, jak i obraz, a w sprawach, które trafiły do sądów apelacyjnych - jedynie dźwięk. Sędzia nie będzie dyktował protokolantowi treści protokołu, w związku z tym rozprawa potrwa znaczniej krócej niż tradycyjnie. Wszystkie wypowiedzi stron postępowania i innych osób uczestniczących w postępowaniu zostaną zaprotokołowane, czyli nagrane. Zadaniem protokolanta będzie czuwanie nad tym, aby protokół elektroniczny, czyli nagranie, został prawidłowo sporządzony. Umożliwia to specjalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze protokolanta. W razie konieczności istniała będzie możliwość odtworzenia nagrania do tej pory sporządzonego podczas trwającej rozprawy. Sprzęt zainstalowany na sali rozpraw oraz system informatyczny umożliwią ponadto dokonywanie wideokonferencji na odległość, zaprezentowanie dowodu elektronicznego bądź obrazu z kamery dokumentowej. Źródło: PAP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 11 2019 16:34 V14.7.10-1