reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© WASKO Przemysł elektroniczny | 21 września 2011

WASKO dostarczy serwery do CPI MSWiA

WASKO podpisało umowę ramową z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dostawę oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych.

Przedmiotem podpisanej umowy ramowej jest dostawa oraz ubezpieczenie serwerów i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów prowadzonych przez CPI MSWiA, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Umowa została podpisana w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym złożonych zostało 12 ofert, a CPI MSWiA podpisało umowę ramową z 7 firmami. Okres obowiązywania umowy określono na 24 miesiące, a na jej podstawie CPI MSWiA może udzielać zamówień do kwoty 20.500.000,00 zł. Zakres i wartość zamówień szczegółowych określone będą w odrębnych postępowaniach realizowanych w ramach terminu obowiązywania podpisanej umowy.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1