reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© APLISENS Przemysł elektroniczny | 19 września 2011

APLISENS zawiera umowę pośrednictwa w eksporcie z M-System

Zarząd APLISENS S.A. poinformował o zawarciu umowy pośrednictwa w eksporcie ze spółką M-System Sp. z o.o., w której 95% udziałów posiada Pan Mateusz Brzostek, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu tej spółki.

Nowa umowa o pośrednictwo w eksporcie, regulująca relacje z M-System Sp. z o.o. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży urządzeń APLISENS S.A. na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu została zawarta na warunkach podobnych do umowy z dnia 2 stycznia 2008 r. Zgodnie z treścią umowy M-System Sp. z o. o. zobowiązany jest do nabywania urządzeń od APLISENS oraz do ich sprzedaży w swoim imieniu i na swój rachunek, wyłącznie na wskazanych terytoriach, na rzecz dalszych nabywców wskazanych przez przedstawicieli producenta po cenach określonych w cenniku na dany rynek, a APLISENS zobowiązany jest sprzedaży M-System tych urządzeń. M-System zobowiązany jest do uiszczania ceny urządzeń w terminie 180 dni od dnia ich odbioru. APLISENS określił kredyt kupiecki przyznany M-System na kwotę o równowartości 1.300.000 EUR. Jednocześnie firma Pana Mateusza Brzostka zobowiązał się do powstrzymywania się od nabywania produktów konkurencyjnych oraz od nawiązywania kontaktów z zakładami konkurencyjnymi dla producenta. Wynagrodzenie pośrednika ma charakter prowizyjny. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość w ciągu roku od jej zawarcia wynosi 9.500 tys. PLN netto. Orientacyjna wartość Umowy w okresie 5-letnim, skalkulowana na podstawie szacunku obrotów przyjętych na najbliższy rok odpowiada kwocie 47.500 tys. PLN.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1