reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Fideltronik Przemysł elektroniczny | 13 września 2011

Fideltronik wyprodukuje dla Elzabu pakiety elektroniczne

Zabrzański Elzab i Fideltronik Imel z siedziba w suchej Beskidzkiej podpisali wczoraj umowę dotyczącą zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych.

Przedmiotem umowy jest ustalenie pomiędzy stronami umowy ogólnych zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych przez Fideltronik Imel na zlecenie Elzabu i ich sprzedaży do zabrzańskiej spółki. Usługa obejmuje zakup elementów elektronicznych, montaż i przeprowadzanie testów pakietów. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1