reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sunex Przemysł elektroniczny | 12 września 2011

Polski producent solarów Sunex na NewConnect

8 września 2011 r. wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B i C oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Sunex S.A. z Raciborza.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela spółki Sunex S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda: a) 10.000.000 akcji serii B b) 1.232.278 akcji serii C oraz 1.232.278 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Sunex S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Sunex S.A. w wyniku emisji akcji serii C.
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-1