reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 stycznia 2009

Odbiorniki sygnału TV wielką szansą dla branży EMS

Podczas gdy wiele rodzajów wyrobów elektroniki użytkowej będzie charakteryzowało się niskim wzrostem lub nawet spadkiem popytu, produkcja odbiorników sygnału TV (Set-Top Box, STB) ulegnie nieomal podwojeniu do roku 2012. Stanowi to ogromną szansę dla branży EMS.

Światowa produkcja STB osiągnie poziom 215.5 milionów sztuk do roku 2012, co oznacza średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 12.8%. W roku 2007 wyprodukowano 118.1 milionów sztuk tego typu urządzeń, w roku 2008 ich dostawy wzrosły o 20.9%, do poziomu 142.8 milionów sztuk. Poza zwiększeniem samej produkcji, iSuppli przewiduje również zwiększenie się udziału firm Contract Manufacturing z obecnego poziomu 67.8% całkowitej ilości wyprodukowanych odbiorników, do 75.3% w roku 2012. W liczbach bezwzględnych, oznacza to podwojenie się produkcji STB przez branżę EMS z 80 milionów sztuk wyprodukowanych w roku 2007, do 160 mln w roku 2012. Tabela i wykres poniżej prezentują prognozę iSuppli’s dostaw STB do roku 2012. Głównymi czynnikami stymulującymi rynek STB jest spodziewany gwałtowny wzrost popytu na rynkach USA i Europy, związany ze zbliżającymi się terminami zmiany sygnału z analogowego na cyfrowy. Przykładowo, w USA w styczniu 2008 Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration (NTIA) wprowadził program o nazwie TV Converter Box Coupon, który przyznaje kupony o wartości 40USD dla każdego gospodarstwa domowego, celem zakupu certyfikowanego urządzenia STB. W najbliższych latach zmiany systemu nadawania sygnału TV będą obserwowane na rynkach rozwiniętych, natomiast później, zmiany te rozszerzą się na mniej rozwinięte części świata. Pomimo faktu, iż Chiny rozpoczęły swój program zmiany sygnału już w 2006 i promują go w wybranych prowincjach kraju, całkowita transformacja nie nastąpi prędzej niż w roku 2015. Ze względu na rozmiary rynku, iSuppli przewiduje, iż w latach 2007-2012 średni wzrost rynku STB w Chinach wyniesie 40%. ’Pomimo tego, iż producenci STB już obecnie zlecają na zewnątrz dwie trzecie produkcji producentom kontraktowym, udział produkcji zewnętrznej będzie wciąż wzrastał’ powiedział Jeffrey Wu, Senior Analyst sektora EMS/ODM w iSuppli. ‘Firmy wierzą, iż produkcja kontraktowa oznacza elastyczność zasobów, skraca czas dostawy i pozwala im na skupieniu się na bardziej rentownych elementach łańcucha dostaw’. Oba sektory przemysłu produkcji kontraktowej, tj. Electronics Manufacturing Service (EMS) oraz Original Design Manufacturers (ODMs), mają podobny udział w produkcji dla przemysłu STB. Jednakże baza klientów tych dwóch sektorów jest różna: EMS świadczą usługi dla ustabilizowanych firm OEM, produkujących sprzęt wyższej klasy, ODM natomiast obsługują mniejszych producentów, głównie na rynkach wschodzących. Pomimo silnej ekspansji urządzeń STB na przestrzeni nadchodzących lat, roczny wzrost sektora spadnie z 27.8% osiągniętych w roku 2007, do jednocyfrowego procentu po roku 2011, głównie ze względu na rozpowszechnienie się odbiorników telewizyjnych wyposażonych w funkcje zastępujące urządzenia STB. Oznacza to, iż producenci sprzętu i obsługujące ich firmy EMS/ODM powinny zająć odpowiednie pozycje rynkowe w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy to segment ten charakteryzować się będzie największym wskaźnikiem wzrostu, aby później, kiedy nadejdą chudsze lata, utrzymać swoją pozycję.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2