reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Elzab Przemysł elektroniczny | 07 września 2011

Relpol 2 nabył akcje Elzabu

W poniedziałek Exorigo sprzedała a Relpol 2 nabył 310.098 akcji Elzabu. Obie spółki należą do grupy kapitałowej Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace.

Tym samym Exorigo zbyło wszystkie posiadane przez siebie akcje Elzabu, tj. 310.098 akcji zwykłych, stanowiących 1,92 % kapitału zakładowego producenta. Zbycie ww. akcji nastąpiło w drodze pakietowej transakcji pozasesyjnej. Tego samego dnia nabył je Relpol 2. Przed przeprowadzeniem powyższej transakcji, Relpol2 posiadał 1.113.107 akcji zwykłych Elzab, stanowiących 6,90 % kapitału zakładowego Elzab i uprawniających do wykonywania 1.113.107 głosów na walnym zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu powyższej transakcji Relpol 2 posiada łącznie 1.423.205 akcji zwykłych Elzab, stanowiących 8,82 % kapitału zakładowego Elzab. W wyniku transakcji ogólny stan posiadania przez Jonitaco akcji Elzab nie uległ zmianie - Jonitaco pośrednio, poprzez Relpol 2, kontroluje łącznie 1.423.205 akcji zwykłych Elzab.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1