reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MORS Przemysł elektroniczny | 06 września 2011

Prywatyzacja gdańskiego producenta elektroniki morskiej

Dzisiaj, o godz. 14:00 upływa termin składania pisemnych odpowiedzi w sprawie nabycia udziałów gdańskiego producenta morskich i lądowych urządzeń elektroniki profesjonalnej - spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o.

Minister Skarbu Państwa zaprosił wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 4.985 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, stanowiących 42,02% kapitału zakładowego spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na dzień niniejszego ogłoszenia 49,43% udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; instalacja, montaż, uruchomienia, remont i konserwacja urządzeń radio- i elektronawigacyjnych, elektrycznych urządzeń automatyki okrętowej oraz elektronicznych i elektrycznych; produkcja morskich i lądowych urządzeń elektroniki profesjonalnej; działalność handlowa i zagraniczna na rachunek własny i w pośrednictwie; świadczenie usług w zakresie radioelektroniki i elektroniki; wynajem nieruchomości na własny rachunek. MORS ściśle współpracuje z firmami tj. ABB Sp. z o.o., Lumel, Schneider Electric czy Siemens.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1