reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 19 sierpnia 2011

Co wpływa na wyniki finansowe Relpola?

Producent przekaźników Relpol osiągnął w pierwszej połowie 2011 r. najlepsze wyniki od kilku lat. Co w ocenie firmy było kluczem do osiągnięcia takiego sukcesu?

W pierwszym półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa Relpol osiągnęła ok. 55,9 mln PLN przychodów że sprzedaży, co w stosunku do analogicznego okresu w roku 2010 (41,8 mln PLN) stanowi wzrost o 33,7 %. II kw. 2011 r. był pod względem sprzedaży najlepszym kwartałem od ponad dwóch lat. Wynik brutto na sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniósł 12,2 mln PLN i był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do zeszłego roku, kiedy to wynosił 5,98 mln PLN. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk w wysokości 2,3 mln PLN, co stanowi dużą poprawę w stosunku do 2 mln PLN, jakie udało się osiągnąć w roku ubiegłym. W ocenie Zarządu na tak znakomity wynik na sprzedaży wpływ miały: 1. Wzrost poziomu sprzedaży. 2. Udział jednostki dominującej – Relpol S.A. w wynikach grupy. Udział sprzedaży spółki matki w całej grupie wynosi 78%. W przypadku wyniku netto udział ten wynosi 80%. 3. Poziom kursów walut. Stopniowe ustabilizowanie się poziomu kursu EUR względem PLN zmniejsza negatywny wpływ sytuacji walutowej na wyniki Grupy Kapitałowej i hamuje powstawanie dużych różnic kursowych. Jest to szczególnie ważne wobec faktu, że eksport stanowi 70% sprzedaży grupy, z czego ok. 70% realizowana jest w walucie EUR. 4. Poziom cen surowców. W produkcji przekaźników wykorzystuje się tworzywa sztuczne oraz detale z zawartością surowców takich jak miedź, srebro, złoto. Po spadku cen surowców w połowie 2009 r. nastąpił ich sukcesywny i długotrwały wzrost utrzymujący się do lutego 2011 r. W II kw. br ceny miedzi nieco spadły i utrzymywały się na poziomie śr. ok. 9.250 USD za tonę. Jednakże w lipcu ponownie wzrosły osiągając wartość 9.840 USD za tonę. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku cen srebra. Po wzroście w III kw. 2009 r., za wyjątkiem krótkotrwałego spadku w styczniu 2010 r. ceny do kwietnia 2011 r. rosły osiągając swoje maksimum. W II kw. br cena srebra nieco spadła i utrzymywała się na poziomie ok. 35 USD/uncję, jednakże na początku sierpnia wzrosła do poziomu 41 USD/ uncję.
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-2