reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Novitus Przemysł elektroniczny | 12 sierpnia 2011

Bardzo dobre półrocze Novitusa

W I półroczu 2011 r. GK Novitus S.A. odnotowała wysoki, skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 150%. Wynikał on przede wszystkim z fiskalizacji wielu nowych podatników oraz z konsolidowania przychodów ze sprzedaży spółek GK Elzab S.A.

W I półroczu 2011 r. indeks giełdowy WIG odnotował wzrost o 2,0%. Kurs akcji Novitus S.A. w tym okresie zyskał znacznie więcej na wartości: na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 30 czerwca 2011 r. wynosił 33,69 PLN i był o 17,3% wyższy niż na zamknięciu ostatniej sesji w 2010 r., gdy wynosił 28,72 PLN. Wyniki finansowe Grupy Novitus za pierwsze półrocze 2011: - Przychody ze sprzedaży: 105.356 tys. PLN (IH/2010: 42.131 tys. PLN) - Zysk z działalności operacyjnej: 21.309 tys. PLN (IH/2010: 5.518 tys. PLN) - Zysk netto: 13.908 tys. PLN (IH/2010: 4.370 tys. PLN) - Przepływy pieniężne netto: 9.592 tys. PLN (IH/2010: -14.766 tys. PLN) - Zysk na akcję: 2,26 PLN (IH/2010: 0,76 PLN) Grupę Kapitałową Novitus S.A. do dnia 9 czerwca 2011 r. tworzyły: jednostka dominująca – Novitus, spółka zależna Insoft i Grupa Kapitałowa Elzab S.A., która została przejęta przez Grupę Novitus w listopadzie 2010 r., a której wyniki finansowe za 1H/2011 zaprezentowaliśmy kilka dni temu. W czerwcu 2011 roku Spółka Novitus S.A. dokonała transakcji sprzedaży posiadanych akcji ZUK Elzab S.A. na rzecz Comp S.A., w związku z czym spółka Elzab S.A. i jej spółki zależne nie wchodzą już w skład Grupy Kapitałowej Novitus S.A. Konsolidacji na dzień bilansowy 30 czerwca 2011 roku podlegają jednostka dominująca Novitus S.A. oraz spółka zależna Insoft Sp. z o. o.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1