reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PKC Przemysł elektroniczny | 08 sierpnia 2011

PKC Group dąży do poprawy rentowności

PKC Group wydaje się być na dobrej drodze do poprawy rentowności. W pierwszym półroczu firma wygenerowała wzrost sprzedaży netto o ponad 45% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Popyt na usługi w sektorze elektronicznym w kluczowych dla PKC rynkach zbytu, pozostał na poziomie z kwartału pierwszego, przy jednoczesnej poprawie dostępności komponentów elektronicznych. Dostawy PKC w sektorze elektronicznym w pierwszym półroczu 2011 r. były większe od tych osiągniętych przed rokiem, jednak drugi kwartał 2011 r. - ze względu na przesunięcie niektórych projektów klientów - nie dorównał dobrym wynikom z kwartału pierwszego. Wybrane dane finansowe PKC Group za okres styczeń-czerwiec 2011: - Skonsolidowana sprzedaż netto: 206.2 mln EUR (1-6/2010: 141.9 mln EUR; +45,4%) - Skonsolidowany zysk operacyjny: 16.7 mln EUR (1-6/2010: 10.4 mln EUR) - Zysk netto: 13.9 mln EUR (1-6/2010: 4.4 mln EUR). - Rozwodniony zysk na akcję: 0.69 EUR (1-6/2010: 0.25 EUR) - Przepływy pieniężne po inwestycjach: -9.1 mln EUR (1-6/2010: -3.2 mln EUR). PKC Group poinformowało 28 lutego 2011 o podpisaniu umowy na zakup udziałów w spółkach Segu. Zakończenie transakcji przejęcia miało miejsce 30 kwietnia 2011 r.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1