reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 05 sierpnia 2011

Zielonogórski producent oświetlenia pnie się w górę

Pierwsze półrocze 2011 roku było bardzo dobrym okresem dla producenta oświetlenia, LUG S.A. W II kwartale 2011 r. dynamika przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom +12,32% w stosunku do poziomu z analogicznego kwartału roku ubiegłego.

LUG S.A. wypracował w II kwartale 2011 r. 21 157,86 tys. PLN przychodów ze sprzedaży w stosunku do 18 837,60 tys. PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Na poziomie skonsolidowanego wyniku na sprzedaży, w II kwartale 2011 r. producent osiągnął 717,66 tys. PLN (wzrost o 351,81%). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale br. 813,57 tys. PLN (wzrost o 149,94%), natomiast EBITDA we wskazanym okresie wyniósł 1 572,63 tys. PLN (wzrost o 68,83%.). Pozytywna tendencja wzrostu rentowności widoczna jest również na poziomie wskaźnikowym: rentowność netto wyniosła 2,85%, rentowność operacyjna – 3,85%, a rentowność EBITDA - 7,43%. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. (w tys. PLN): © LUG / Tabela posiada funkcję ZOOM.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2