reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Lacroix Przemysł elektroniczny | 19 września 2011

Obroty Lacroix w Polsce 24% w górę

W ostatnim roku obrotowym Lacroix w Kwidzynie zwiększyło obroty do 185.3 mln zł. Niestety, wyniku finansowego nie udało się poprawić.

Ostatni pełny rok obrotowy, za który spółka złożyła sprawozdania finansowe, zakończył się 30 września 2010: • Obroty firmy zwiększyły się o 24%, z 149.3 mln zł do 185.3 mln zł. • Na rok obrotowy, kończący się 30 września 2011, firma zapowiadała w Sprawozdaniu zarządu 7% wzrostu obrotów. • Mimo znaczącego wzrostu przychodów, wynik na sprzedaży pozostał na tym samym poziomie: 16.5 mln zł wobec 16.4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto to 12.2 mln zł (7.1 mln zł rok wcześniej) • Firma nie zdołała podnieść marży na podstawowej działalności ze względu na wzrost udziału kosztów Zużycia materiałów i energii (pozycja ta zwykle zawiera koszty komponentów) w Przychodzie ze sprzedaży. Omawiany wskaźnik wzrósł aż o 6 p.p., z 65% w minionym roku obrotowym do 71% obecnie. • Lacroix dzieli swoich klientów na trzy główne sektory: branżę samochodową (48% obrotów), przemysłową (20%) oraz multimedialną (32%, tutaj firma wymienia swojego nowego klienta, Netgem). • Zatrudnienie w zakładzie na koniec września 2010 wyniosło 581 osób. • Proces inwestycyjny firmy jest ograniczony: na nabycie WNiP oraz składników Rzeczowego majątku trwałego Lacroix wydał 2.4 mln zł (1.1 mln zł w roku ubiegłym).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2