reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jabil Przemysł elektroniczny | 05 września 2011

Wyniki finansowe Jabil Circuit Poland

Utrzymanie wielkości produkcji i imponująca poprawa wyników: to obraz finansów Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. w ostatnim roku obrotowym.

Ostatni rok obrotowy firmy obejmuje okres od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010. • Przychody w roku 2010 osiągnęły poziom 1.188.666 tys zł, o około 8% mniej niż w roku poprzednim. Należy jednak zauważyć, iż same przychody ze sprzedaży produktów i usług, pozostały na niemal niezmienionym poziomie: 1.180.777 tys zł wobec 1.222.391 tys zł. Obniżeniu uległy głównie przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ( z 66.785 tys zł do 7.888 tys zł), stanowiące jedynie poboczną działalność firmy. • Poprawie uległy natomiast wyniki finansowe firmy. Wynik na sprzedaży ‘wystrzelił’ w górę do poziomu 79.587 tys zł, wobec zaledwie 44.355 tys zł rok wcześniej. Zysk netto ukształtował się na poziomie 94.325 tys zł (55.316 tys zł). • Znacznej poprawy wyników operacyjnych należy upatrywać w dwóch czynnikach: zmniejszeniu udziału Zużycia materiałów i energii w realizowanym Przychodzie ze sprzedaży produktów oraz zmniejszeniu pozycji Pozostałych kosztów rodzajowych. Udział kosztów ‘Zużycia materiałów i energii’ (zwykle pozycja ta zawiera koszty komponentów) w Przychodzie ze sprzedaży produktów spadł z 69.4% w roku ubiegłym do 67.3% obecnie. Z jednej strony niewiele – 2 punkty procentowe – jednak firma zaoszczędziła na tym około 25 mln zł. Jabil uważnie przyjrzał się też kosztom gromadzonym na koncie „Pozostałe koszty rodzajowe’, które mimo bardzo zbliżonego poziomu przychodów w obu okresach, udało się obniżyć z 77.491 tys zł do 24.839 tys zł, czyli o 52.652 tys zł ! • Oszczędności firma przeznaczyła na zwiększenie puli wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (wzrost o 23.167 tys zł, z 134.344 tys zł do 157.511 tys zł) oraz Usług obcych (wzrost z 63.841 tys zł do 74.033 tys zł) • Osobnego omówienia wymaga wynik na sprzedaży towarów i materiałów. W ubiegłym roku fiskalnym firma odnotowała znaczny wolumen Sprzedaży materiałów i towarów (66.785 tys zł) i jeszcze wyższe przypisane tym operacjom koszty (76.769 tys zł), co w rezultacie ujemnie wpłynęło na wynik na sprzedaży (-10.184 tys zł). Podobnie negatywny wpływ można odnotować również w ostatnim roku: przy sprzedaży na poziomie 7.888 tys zł koszty wyniosły 17.134 tys zł, co daje ujemny wynik na tych operacjach -9.246 tys zł. • Inwestycje w Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wyniosły 23.713 tys zł wobec 13.822 tys zł rok wcześniej.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1