reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Nortel Przemysł elektroniczny | 15 stycznia 2009

Wpływ bankructwa Nortel na Flextronics

Jak informowaliśmy wcześniej, Nortel w środę złożył wniosek o bankructwo. Dodatkowo, Nortel Networks Limited, skorzystał z przepisów amerykańskiego prawa upadłościowego, regulujących jego stosunki z głównym dostawcą, Flextronics.

Według oświadczenia Nortel, skorzystanie z odpowiednich poprawek prawa upadłościowego dało mu pewność, iż Flextronics będzie kontynuował dostawy mimo rozpoczęcia procedur prawnych. Na mocy owych przepisów, Nortel Networks Limited zgodził się odkupić zapasy, istniejące na dzień 1 lipca 2009, do wartości 120 mln USD, a także zobowiązał się dokonywać kwartalnych zakupów zapasów na osobno ustalonych warunkach dotyczących cen i terminów zapłat. Moc tych ustaleń jest obecnie przedmiotem rozpatrywania przez sąd w Kanadzie, gdzie Nortel ma swoją prawną siedzibę. W rezultacie wykorzystania przez Flextronics jego praw do zakończenia współpracy, część zobowiązań wzajemnych ustanie w lipcu 2009, część współpracy będzie jednak kontynuowana również po tej dacie.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1