reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PAP Przemys艂 elektroniczny | 29 lipca 2011

Polska metrologia na 艣wiatowym poziomie

Polskie badania sond do pomiar贸w geometrycznych dla obrabiarek CNC wpisuj膮 si臋 w 艣wiatowe prace nad zagadnieniami zwi膮zanymi z pomiarami na obrabiarkach.
Dr hab. in偶. Adam Wo藕niak wraz ze swoim zespo艂em doktorant贸w rozpocz膮艂 realizowanie grantu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju na kwot臋 blisko 800 tys. z艂. W rozmowie z PAP uczony m贸wi o swoich badaniach oraz por贸wnuje prac臋 naukow膮 w Polsce i zagranic膮. Projekt dotyczy nowego trendu w 艣wiatowych badaniach - wykonywania pomiar贸w wytworzonych przedmiot贸w bezpo艣rednio na obrabiarkach CNC (ang. on-machine measurement). Praca dr Wo藕niaka wi膮偶e si臋 z ci膮g艂ym poszukiwaniem nowych metod zwi臋kszania dok艂adno艣ci oraz szybko艣ci pomiar贸w. W ramach doktoratu bada艂 impulsowe sondy maszyn wsp贸艂rz臋dno艣ciowych. Analizowa艂 w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne istniej膮cych urz膮dze艅 pomiarowych oraz ich najwa偶niejszych zespo艂贸w - g艂owic impulsowych, jak r贸wnie偶 najnowszej generacji skaningowych g艂owic aktywnych i pasywnych stosowanych do lokalizacji punkt贸w mierzonego przedmiotu w przestrzeni pomiarowej. W rozprawie habilitacyjnej, obronionej z wyr贸偶nieniem w marcu tego roku, zaproponowa艂 now膮 oryginaln膮 metod臋 wyznaczania punkt贸w skorygowanych w pomiarach skaningowych, redukuj膮c膮 wielokrotnie b艂臋dy pomiaru. Rozwi膮zaniem tym zainteresowa艂y si臋 mi臋dzynarodowe firmy produkuj膮ce sprz臋t pomiarowy i oprogramowanie (np. Quality Vision International, Inc. oraz Origin International Inc.) oraz przemys艂 (np. Pratt & Whitney Canada). W tym zakresie dr Wo藕niak jest r贸wnie偶 wsp贸艂autorem patentu zg艂oszonego w Stanach Zjednoczonych. - M贸j wk艂ad w tej dziedzinie polega m.in. na budowie unikatowych w skali mi臋dzynarodowej stanowisk do badania dok艂adno艣ci g艂owic pomiarowych impulsowych oraz skaningowych. Wyniki badania w艂a艣ciwo艣ci metrologicznych przy pomocy opracowanych stanowisk znalaz艂y uznanie w艣r贸d badaczy na 艣wiecie i s膮 cytowane w znacz膮cych publikacjach. Zbudowane stanowiska badawcze umo偶liwi艂y poznanie szeregu nieznanych dotychczas w艂a艣ciwo艣ci metrologicznych g艂owic pomiarowych WMP - wylicza. Prowadzone przez jego mi臋dzynarodowy zesp贸艂 badania przyczyni膮 si臋 do rozwoju najnowocze艣niejszych technik pomiarowych zaawansowanych technologicznie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅. Ich wyniki opublikowano w maju w presti偶owych czasopismach naukowych "Precision Engineering" oraz "International Journal of Advanced Manufacturing Technology". Dr hab. Wo藕niak ma do艣wiadczenie pozwalaj膮ce na por贸wnanie pracy badawczej w Polsce i za granic膮. Pracowa艂 naukowo na uczelni w Kanadzie, obserwowa艂 r贸wnie偶 prac臋 badawcz膮 w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Nie zauwa偶y艂 jednak, jak to powszechnie si臋 g艂osi w Polsce, przepa艣ci cywilizacyjnej. - Owszem, obserwuj臋 znaczn膮 r贸偶nic臋, je偶eli chodzi o wyposa偶enie techniczne laboratori贸w badawczych, ale i to si臋 zmienia, bo w Polsce r贸wnie偶 mo偶na zdobywa膰 nie ma艂e pieni膮dze na urz膮dzanie laboratori贸w i zakup aparatury naukowej. Nie zauwa偶y艂em natomiast r贸偶nicy w przygotowaniu naukowc贸w do pracy. Zreszt膮 m艂odzi naukowcy wyje偶d偶aj膮cy do pracy naukowej na uczelnie zachodnie s膮 tam bardzo chwaleni i cz臋sto czuj膮 si臋 bardziej doceniani ni偶 w macierzystych jednostkach w Polsce - ocenia. Wed艂ug niego, wsp贸艂czesne projekty naukowe wymagaj膮 szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy wykraczaj膮cej poza mo偶liwo艣ci jednego cz艂owieka. Dlatego do ich realizacji niezb臋dne jest zgromadzenie zespo艂u zaanga偶owanych os贸b skoncentrowanych na realizacji projektu, a nie pracuj膮cych nad nim z tzw. doskoku. 呕eby to by艂o mo偶liwe, konieczne jest odpowiednie wynagradzanie ludzi pracuj膮cych na rzecz nauki. Inaczej nie zmotywuje si臋 do pracy w projekcie naukowym zdolnego informatyka, czy elektronika, kt贸rzy w prywatnych firmach zarabiaj膮 znacznie wi臋cej. Pytany, co daj膮 naukowcom wyjazdy, badacz odpowiada, 偶e pozwalaj膮 wyzby膰 si臋 kompleks贸w za艣ciankowo艣ci. W jego opinii, w takie kompleksy wp臋dzaj膮 si臋 sami Polacy, szczeg贸lnie ci nieznaj膮cy zachodniego 艣wiata. - Dzi臋ki wyjazdom do renomowanych o艣rodk贸w naukowych w 艣wiecie m艂odzi naukowcy w艂膮czaj膮 si臋 w mi臋dzynarodow膮 spo艂eczno艣膰 naukow膮 i w niej ju偶 pozostaj膮, niezale偶nie od tego, czy zostan膮 na Zachodzie, czy wr贸c膮 potem do kraju. Bo w dobie obecnych mo偶liwo艣ci komunikacji nie jest wa偶ne, gdzie ma si臋 biurko, komputer czy laboratorium. Wa偶ne jest, aby mie膰 ci膮g艂y kontakt ze 艣wiatem ludzi nauki. Wtedy rodz膮 si臋 pomys艂y na wsp贸lne badania naukowe, kt贸re mog膮 by膰 realizowane jednocze艣nie w kilku o艣rodkach naukowych na 艣wiecie - przekonuje naukowiec. Na potwierdzenie swoich s艂贸w dodaje, 偶e po jego powrocie z Kanady do Polski wsp贸艂praca z tamtejszymi profesorami wcale nie os艂ab艂a. Od tamtego czasu wykonali wiele wsp贸lnych bada艅 naukowych i napisali艣my wiele wsp贸lnych publikacji. Wiele z tych bada艅 by艂o przeprowadzonych na urz膮dzeniach znajduj膮cych si臋 w jego laboratorium na Politechnice Warszawskiej. Laboratorium Wsp贸艂rz臋dno艣ciowej Techniki Pomiarowej Politechniki Warszawskiej, kt贸rym kieruje dr hab. in偶. Adam Wo藕niak ma obecnie wysokiej klasy wsp贸艂rz臋dno艣ciowe maszyny pomiarowe firmy Carl Zeiss. W roku 2010 zosta艂o doposa偶one ze 艣rodk贸w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego za kwot臋 ponad ok 1,3 mln z艂otych w nowoczesne urz膮dzenia umo偶liwiaj膮ce tak偶e pomiary bezstykowe, przy u偶yciu skanera laserowego. W tym roku planowany jest kolejny zakup sprz臋tu za blisko 2 mln z艂, w tym tomografu komputerowego CT do zastosowa艅 in偶ynierskich. B臋dzie to jedno z pierwszych tego typu urz膮dze艅 w Polsce. Takie wyposa偶enie umo偶liwia podejmowanie ciekawych temat贸w naukowych i wsp贸艂pracy z najlepszymi o艣rodkami naukowymi w 艣wiecie. 殴r贸d艂o: PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 20 2019 12:04 V12.2.3-2