reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Elzab Przemysł elektroniczny | 27 lipca 2011

Elzab: zawarcie dwóch znaczących umów

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. w Zabrzu poinformował, że w dniu 25.07.2011 r., zostały podpisane dwie umowy z Novitusem.

Pierwsza umowa zawarta pomiędzy Elzabem a Novitusem dotyczy wspólnych zakupów podzespołów i urządzeń automatycznej identyfikacji (AI). Na mocy umowy Elzab będzie zlecał Novitusowi prowadzenie negocjacji i dokonywania zakupów pod potrzeby Elzabu, w zakresie zakupów podzespołów, urządzeń AI przeznaczonych do dystrybucji oraz urządzeń AI przeznaczonych do produkcji. Elzab zobowiązany będzie zapłacić za dostarczone podzespoły i /lub urządzenia AI, cenę określoną w ofercie, powiększoną o koszty świadczenia usługi. Druga z zawartych umów, dotyczy sprzedaży przez Novitusa na rzecz Elzabu wag elektronicznych firmy Dibal. Firma z Zabrza zobowiązała się do dokonywania zakupu wag zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz wprowadzania ich do obrotu we własnej sieci sprzedaży oraz do klientów strategicznych. Obie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, z możliwością ich wypowiedzenia, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2