reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© AC S.A. Przemysł elektroniczny | 29 lipca 2011

Debiut giełdowy AC S.A.: plany inwestycyjne

Ambicją AC S.A. jest pozycja światowego lidera produkcji instalacji LPG. Głównymi inwestycjami, jakie firma zaplanowała na drodze do wyznaczonego celu jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego (18 mln zł) oraz dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych (19 mln zł).

Centrum Badawczo Rozwojowe Decyzja o budowie Centrum Badawczo Rozwojowego została podjęta w listopadzie 2009 roku, projekt ma być natomiast ukończony przed 2012 rokiem. Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 18 mln zł netto. Około połowy wydatków pokryją środki z uzyskanego dofinansowania z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a resztę – środki własne Spółki. Do 31 grudnia 2010 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 2.7 mln zł, do ukończenia prac nad prospektem emisyjnym wydano kolejne 2.2 mln zł oraz planowane jest poniesienie dalszych wydatków ze środków własnych w wysokości 5.9 mln zł. Centrum będzie rozmieszczone w budynku o powierzchni 2.000 m2, a w jego skład wejdą następujące laboratoria: badań środowiskowych, badań własności materiałów, wielkości mechanicznych, badań funkcjonalnych wyrobów, badań własności elektrycznych, badań wytrzymałościowych, laboratorium EMC oraz działy techniczne badań i rozwoju wraz z niezbędną infrastrukturą. Dzięki realizowanej inwestycji możliwe będzie przeprowadzanie specjalistycznych badań niezbędnych podczas etapu modelowania, projektowania, wdrażania partii próbnej oraz seryjnej produkcji. Podstawowym celem centrum będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych pod kątem wprowadzania do sprzedaży nowych produktów wykorzystywanych do zasilania silników paliwami alternatywnymi. AC S.A. planuje zatrudnić dodatkowo ponad 20 inżynierów, którzy będą prowadzić prace m.in. nad sterownikami do samochodowych instalacji gazowych do pojazdów z silnikami z bezpośrednim wtryskiem benzyny, wysoce niezawodną mechaniką do samochodowych instalacji gazowych, dotryskiem gazu LPG lub CNG do silników Diesla (na świecie nie istnieje jeszcze w pełni bezawaryjne rozwiązanie), systemami zasilania silników biopaliwami czy systemami zasilania gazem samochodów z silnikami hybrydowymi. © AC S.A. Rozwój zdolności produkcyjnych. Z początkiem 2011 roku AC S.A. przystąpiła do planowania zaplecza produkcyjnego, które umożliwi komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozpoczęcie produkcji innowacyjnego zestawu samochodowej instalacji gazowej nowej generacji z własnymi komponentami mechanicznymi, obsługującej nowoczesne jednostki napędowe, a zwłaszcza silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nowa instalacja gazowa jest bardzo zaawansowanym technologicznie wyrobem elektronicznym, co stwarza nowe wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniego środowiska i jakości montażu komponentów elektronicznych oraz ich weryfikacji. Łączny, szykowany budżet na inwestycje w maszyny i urządzenia został zaplanowany na kwotę 6.6 mln zł netto (obejmuje m.in. linię do znakowania laserowego płytek PCB, komplet automatycznych regałów magazynowych, nowy piec na linii SMD, linię do montażu elementów przewlekanych THT, linię do inspekcji optycznej płytek, zamówioną już linię do lakierowania, sprowadzoną wtryskarkę do tworzyw sztucznych, doposażenie produkcji wiązek o automat o rozbudowanych funkcjach cięcia, izolowania, zakuwania konektorów i paczkowania modułów produkcyjnych, a także zamówione już automaty za 145 tys. euro do produkcji komponentów mechanicznych, z których jeden już pracuje). Na zakup maszyn w tym celu AC S.A. uzyskało dofinansowanie unijne, do połowy kwoty kwalifikowanej. Poniesione wydatki finansowe z tym związane do sporządzenia prospektu emisyjnego to kwota około 1 mln zł, a ponadto zobowiązano się do kolejnych wydatków na kwotę 1.3 mln zł. Inwestycja ma być zakończona w pierwszej połowie 2012 roku. Rozwój bazy produkcyjnej Uruchomienie produkcji instalacji nowej generacji wymaga przygotowania odpowiedniej powierzchni produkcyjnej, a w szczególności hali produkcji elektroniki z zapewnieniem ochrony ESD w całym obszarze magazynowania i produkcji modułu elektronicznego. Wymagać to będzie gruntownej przebudowy obecnych pomieszczeń produkcyjnych, a także częściowej rozbudowy budynku produkcyjnego. W chwili obecnej firma jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na planowane prace budowlane. Proces ten ma być połączony z przygotowaniem nowych pomieszczeń do produkcji i przeniesieniem produkcji wiązek z zakładu znajdującego się w innej części Białegostoku do lokalizacji, gdzie znajduje się siedziba i podstawowa produkcja Spółki (planowana rozbudowa zakładu o około 3.800 m2 powierzchni produkcyjnej stała się możliwa dzięki nabyciu w marcu 2010 roku sąsiadującego gruntu o powierzchni 3.232 m2). Szacowane łączne nakłady na prace budowlane (modernizacje i rozbudowy) wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu to około 12.5 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w pierwszym półroczu 2012 roku.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2