reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Wilk Przemysł elektroniczny | 28 lipca 2011

8,3 mld zł ze sprzedaży elektroniki w Polsce w IQ/11

Przedstawiamy wyniki finansowe w dziale 'Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych' za rok 2009, 2010 i pierwszy kwartał roku bieżącego, opracowane na podstawie najnowszego Biuletynu Statystycznego GUS.

Przychody netto ze sprzedaży: - styczeń-grudzień 2009: 28.207,5 mln zł - styczeń-grudzień 2010: 40.732,4 mln zł - styczeń-marzec 2011: 8.303,7 mln zł Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów: - styczeń-grudzień 2009: 27.442,6 mln zł - styczeń-grudzień 2010: 39.683,0 mln zł - styczeń-marzec 2011: 8.140,2 mln zł Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: - styczeń-grudzień 2009: 764,8 mln zł - styczeń-grudzień 2010: 1.049,3 mln zł - styczeń-marzec 2011: 163,4 mln zł Wynik finansowy brutto: - styczeń-grudzień 2009: 808,3 mln zł - styczeń-grudzień 2010: 970,8 mln zł - styczeń-marzec 2011: 205,0 mln zł Wynik finansowy netto: - styczeń-grudzień 2009: 714,3 mln zł - styczeń-grudzień 2010: 812,3 mln zł - styczeń-marzec 2011: 173,8 mln zł Wskaźnik rentowności ze sprzedaży: - styczeń-grudzień 2009: 2,7% - styczeń-grudzień 2010: 2,6% - styczeń-marzec 2011: 2,0% Badaniem GUS objęta została następująca liczba przedsiębiorstw: w 2009 – 174, w 2010 – 155, w pierwszym kwartale 2011 – 145.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2