reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Philips Przemysł elektroniczny | 19 lipca 2011

Philips: 1,34 mld EUR straty w 2Q

Royal Philips Electronics NV zainicjował program redukcji kosztów o 500 mln EUR, po tym jak w drugim kwartale 2011 r. odnotował stratę w wysokości 1.34 mld EUR.

- Philips wykazał w drugim kwartale 2011 r. stratę netto w wysokości 1.345 mln EUR, co stanowi spadek o 1.607 mln EUR w porównaniu z Q2 2010. Spowodowane to było głównie niższym zyskiem z działalności operacyjnej i uwzględnieniem strat z działalności zaniechanej. - EBITA spadł o 136 mln EUR r/r do poziomu 7,1% sprzedaży, w związku z niższymi zarobkami z działalności Lighting i Consumer Lifestyle. Spadek został częściowo zniwelowany przez niższe koszty restrukturyzacji i opłaty, a ostateczny wynik ukształtował się na poziomie 7,6%. - Poprawę wyników zauważono w segmencie Healthcare, gdzie sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła o 8%. Sprzedaż z działalności Lighting wzrosła o 4%, podczas gdy segment LED wygenerował 21% wzrost. Mimo to w ocenie Frans'a van Houten'a, prezesa i dyrektora generalnego Royal Philips Electronics wyniki te nie są zadowalające, wobec czego koncern zainicjował plan redukcji kosztów w wysokości 500 mln EUR. Nie znane są jeszcze szczegóły jego realizacji ani ewentualne plany redukcji zatrudnienia.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1