reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jabil Przemysł elektroniczny | 12 lipca 2011

Jak kształtował się rynek elektroniczny w Polsce w ubiegłym roku

Udział sektora elektronicznego w PKB kształtował się w 2010 r. na poziomie 1,6-1,7%. Sprzedaż w sektorze elektronicznym stanowiła w ostatnich latach około 2,2% sprzedaży w całym polskim przemyśle.

Wartość polskiego rynku elektronicznego oszacowano na około 7,3 mld EUR, podczas gdy wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu elektronicznego na 4 mld EUR. Sektor elektroniczny według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje głównie: produkcję maszyn biurowych i komputerów oraz produkcję sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych Pozostała działalność sektora obejmuje produkcję m.in. aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej, instrumentów i przyrządów: pomiarowych, kontrolnych, badawczych i nawigacyjnych, sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi – która w małym procencie ma wpływ na ogólne wyniki sektora. Do sektora elektronicznego w szerszym jego rozumieniu zaliczyć można również branżę AGD. Największy udział w strukturze rynku elektronicznego w Polsce w ubiegłym roku (pod względem wartości) miał segment sprzętu telekomunikacyjnego (34%), sprzętu komputerowego (28%), komponentów i części elektronicznych (21%) oraz wyrobów powszechnego użytku (17%). Wartość rynku elektroniki użytkowej w skład którego wchodzą komputery, telefony komórkowe oraz sprzęt audio-video oceniono w 2010 r. na około 5,8 mld USD. Według prognoz ekspertów Business Monitor International wartość tego rynku będzie sukcesywnie rosnąć (średnio 5,7% rocznie) i osiągnie w 2014 r. wartość około 7,2 mld USD. Uwarunkowane to będzie głównie wzrastającą popularnością produktów cyfrowych i spadającymi cenami oraz wzrastającymi dochodami społeczeństwa. W 2010 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało około 5477,8 tys. osób, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3340,89 zł. Źródło: PAIiIZ, Agnieszka Garbacz
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2