reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ZPUE Przemysł elektroniczny | 11 lipca 2011

2.6 mln zł dofinansowania dla ZPUE

08 lipca 2011 r. ZPUE S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, umowę o dofinansowanie projektu "Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza".

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Całkowity koszt kwalifikowany realizacji przedmiotowego projektu wynosi 4.466.500,00 zł. Maksymalne możliwe łączne dofinansowanie wyniesie 2.609.265,00 zł. --- Włoszczowska firma istnieje na rynku od 1988 r. Na prawie 30.000 m2 powierzchni hal produkcyjnych ZPUE zajmuje się m. in. produkcją kontenerowych stacji transformatorowych, rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, złączy kablowych niskiego napięcia i słupowych stacji transformatorowych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2