reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Plexus Przemysł elektroniczny | 08 lipca 2011

727 mln zł na wsparcie inwestycji hi-tech

5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Głównym celem programu jest pomoc dla nowych inwestycji z sektorów wysokich technologii m.in. elektronicznego.

Program skupiać się będzie na zwiększaniu udziału inwestycji innowacyjnych i tworzeniu miejsc pracy o wysokiej produktywności. Wsparcie z programu będą mogli uzyskać wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym. Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji wspieranych środkami programu utworzonych zostanie ponad 32 tys. nowych miejsc pracy, a u kooperantów powstanie ich ok. 8 tys. W latach 2011-2020 na realizację programu zostanie przeznaczone 727 mln zł z budżetu państwa. Przyznane środki będą dzielone w następujących proporcjach: 56% na tworzenie nowych miejsc pracy i 44% na koszty inwestycji. Program opiera się na rozwiązaniach zawartych w dokumencie „System wspierania napływu inwestycji zagranicznych o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, przyjętym przez rząd 23 września 2008 r., donosi PAIiIZ.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2