reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© eletel.p.lodz.pl Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2011

Polacy opracowują bezdotykową klawiaturę

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej jako pierwsi na świecie są bliscy opracowania bezdotykowej klawiatury, której klawisze będą się uruchamiały pod wpływem wzroku. Prace nad interfejsem mózg-komputer trwają w ramach projektu VEPCOM.

Celem projektu jest opracowanie elektronicznego systemu komunikacji człowiek-komputer, znanego w literaturze pod nazwą BCI (ang. Brain-Computer Interface). Działanie takiego systemu opiera się na analizie fal mózgowych (sygnałów EEG), a do jego poprawnej pracy nie jest wymagane wykonywanie żadnych ruchów kończyn.  Podstawowym zastosowaniem systemów BCI jest utworzenie alternatywnego sposobu komunikacji osób sparaliżowanych z otoczeniem.   Rezultatem projektu będzie zbudowanie modelu urządzenia BCI o parametrach użytkowych (takich jak np. szybkość wprowadzania danych) konkurencyjnych w stosunku do podobnych rozwiązań spotykanych na świecie. Urządzenie to będzie umożliwiać wprowadzanie danych (znaków alfanumerycznych) do komputera, zastępując tradycyjną klawiaturę, poprzez detekcję tzw. wzrokowych potencjałów wywołanych w stanie ustalonym (ang. Steady-State Visual Evoked Potentials – SSVEP). Projekt jest kontynuacją badań przeprowadzonych w ramach innego projektu, w wyniku którego opracowano nowatorską metodę naprzemiennej stymulacji pól wzrokowych, umożliwiającą znaczną poprawę jakości potencjałów SSVEP. Prowadzone badania są finansowane ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy pt. "Elektroniczny interfejs człowiek-komputer z wykorzystaniem wzrokowych sygnałów wywołanych”. Kierownikiem projektu jest dr inż. Marcin Byczuk. Zakończenie projektu zaplanowane jest na październik 2012 roku. Źródło: eletel.p.lodz.pl
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1