reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 czerwca 2011

Upadł EMC z Torunia

Wczoraj Sąd rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość likwidacyjną EMC Sp. z o.o. z Torunia. Na zgłaszanie wierzytelności jest 2 miesiące.

Pełna treść ogłoszenia: 'Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie V Gup 2/11 ogłoszona została upadłość EMC sp. z o.o. w Toruniu obejmująca likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka urzędującego w Kancelarii w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.’ Firma EMC Sp. z o.o. zajmowała się projektowaniem i produkcją elektroniki dla branży oświetlenia. Specjalizowała się w produkcji stateczników elektronicznych, ściemniaczy, zasilaczy, paneli sterujących i pilotów. Osoby związane z działalnością EMC Sp. z o.o. związane są obecnie z działalnością Govena Lighting Sp. z o.o.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1