reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Elzab Przemysł elektroniczny | 13 czerwca 2011

Novitus sprzedaje akcje Elzabu i spłaca kredyt

W ubiegłym tygodniu Novitus przeprowadził 3 operacje związane ze sprzedażą do Comp akcji zwykłych na okaziciela Elzabu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży akcji Novitus przeznaczył na spłatę kredytu inwestycyjnego.

Pierwsza z transakcji sprzedaży akcji dotyczyła sprzedaży w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) na GPW w Warszawie S.A. 2.007.570 akcji Elzabu po cenie 2,98 zł za jedna akcję. W drugiej transakcji spółka sprzedała do spółki Comp w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) 8.211.958 akcji Elzabu po cenie 3,40 złotych za 1 akcję. W dniu 9 czerwca 2011 roku Novitus zawarł również umowę cywilno-prawną z firmą Comp dotyczącą sprzedaży 13.950 akcji Elzabu po cenie jednostkowej 1,4 złote za jedną akcję. Łączna wartość powyżej opisanych transakcji wynosi 33.923 tys. zł. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 63,42% kapitału zakładowego Elzabu i uprawniają do 10.233.478 głosów na WZA Elzabu. W związku ze sprzedażą akcji Novitus dokonał całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 23.267 tys. zł udzielonego przez BRE Bank S.A. na zakup akcji Elzabu na podstawie umowy kredytowej z dnia 9 listopada 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2