reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PARP Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2011

127 mln zł dla Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

27 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Projekt Parku uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 127 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny będzie zlokalizowany w południowej części miasta, na terenie, który położony jest w granicach osiedla „Dojlidy” w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku. BPN – T położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej oraz terenu przeznaczonego pod lokalizację podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zlokalizowanie terenów Strefy i Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie umożliwi stworzenie w południowo-wschodniej części miasta wydzielonego obszaru o charakterze ośrodka – dzielnicy naukowo-przemysłowej, generującej sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o wysoko wyspecjalizowane technologie i innowacyjne rozwiązania. Zakres realizowanego projektu: •    Kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową – docelowo o pow. 23 ha – poprzez przebudowę ulic na terenie i wokół Parku •    Zagospodarowanie terenów o pow. Ok. 3 ha poprzez wybudowanie dwóch obiektów: - Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T - Centrum Technologicznego Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów brutto wyniesie ok. 13 000 m² •    Wyposażenie budynków Całkowita szacunkowa wartość projektu: 168.479.210,75 zł, w tym: Koszty kwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej: 144.500.121,93 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 120.036.973 zł; dofinansowanie z Budżetu Państwa: 7.060.998 zł.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2