reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Maximus / Dreamstime Technologie | 01 czerwca 2011

Innowacyjna koncepcja kontroli AOI

Artykuł przybliża innowacyjną koncepcję kontroli AOI w oparciu o technologię kamery liniowej.

Istnieje co najmniej kilka kryteriów, którymi kierują się inwestorzy przy zakupie systemu inspekcji. Wśród najważniejszych z pewnością można wymienić rodzaj uzyskanego obrazu, przekładająca się następnie na zdolność systemu do wykrycia różnego rodzaju defektów, łatwość programowania czy szybkość pracy. Czym jest koncepcja kamery liniowej? Podstawową cechą kamery liniowej jest generowanie jednowymiarowego obrazu o bardzo wysokiej rozdzielczości. Inną istotną cechą jest generowanie obrazu całej płytki za jednym przejazdem kamery, co bezpośrednio wpływa na skrócenie czasu kontroli. Kolejnym wyróżnikiem jest fakt umieszczenia oświetlenia oraz samej kamery w jednej linii, co zapobiega powstawaniu cieni (rysunek poniżej, światło Top pada pod kątem 90°). Sama kontrola nie polega na porównywaniu uzyskanego obrazu z wzorcem, ale na podstawie pomiaru jego parametrów dla poszczególnych komponentów (pojedynczych pikseli). Parametrami tymi są odległość, kolor oraz odcień szarości. Na tej podstawie oprogramowanie maszyny ustala, czy mamy do czynienia z defektem, czy też płytka wykonana jest poprawnie. Rysunek: Budowa kamery liniowej. © Saki Rysunek: Liniowe ustawienie kamery i oświetlenia zapobiega powstawaniu cieni. © Saki Wady i zalety systemów Wadą tradycyjnych systemów AOI/SPI jest szybkość ich działania. Systemy oparte o macierz XY wykonują serię kolejnych zdjęć poszczególnych obszarów płytki, co ma negatywny wpływ na czas działania. Kamera liniowa wykonuje obraz płytki za jednym przejazdem, skracając czas inspekcji. Co więcej, czas pozyskania obrazu nie jest zależny od ilości komponentów na płytce. Inną istotna cechą kamery liniowej z optyką telecentryczną jest brak cieni na płytce. Ich powstawanie w przypadku wysokich komponentów jest często przyczyną fałszywych alarmów. Rysunek: Kamera liniowa eliminuje problem cieni przy wysokich komponentach (z lewej obraz z kamery bez optyki telecentrycznej, z prawej obraz z kamery z optyką telecentryczną). © Saki Warto też wspomnieć o braku wibracji kamery liniowej, której przejazd jest znacznie łagodniejszy niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych systemów. Dodatnie i ujemne przyśpieszenie, towarzyszące pracy kamer robiących serię fotografii, może powodować zniekształcenia obrazu. Kolejną różnicą jest to, iż tradycyjne systemy dokonują inspekcji jedynie tych obszarów płytki, na których znajdują się komponenty, pomijając obszary ścieżek czy obrzeży. Kamera liniowa generuje obraz całej płytki, co umożliwia wykrycie takich błędów jak upuszczone komponenty czy zanieczyszczenia (np. kulki cyny). * * * Koncepcja kamery liniowej jest rozwijana przez firmę SAKI, wyspecjalizowaną w produkcji sprzętu AOI, SPI oraz X-Ray. Artykuł powstał w oparciu o materiały udostępnione przez SAKI
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1