reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens Przemysł elektroniczny | 30 maja 2011

Aplisens wchodzi na rynek czeski

26 maja 2011 r. Aplisens, lider dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, powołał nową spółkę zależną Aplisens Czechy z siedzibą w Jičínie w Republice Czeskiej.

Kapitał zakładowy Aplisens Czechy wynosi 158 tys. zł. W nowopowołanej spółce Aplisens objął 75,03% udziałów, pozostałe 24,97% udziałów objęte zostały natomiast przez inż. Jindřicha Hýrek, który będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Aplisens Czechy. Spółka Aplisens Czechy będzie spółką dystrybucyjną. Jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Aplisens na rynku czeskim i słowackim. Powołanie nowej spółki w Czechach jest elementem realizacji strategii Aplisens w zakresie intensyfikacji działań pro-sprzedażowych na rynkach zagranicznych i stanowi jeden z kolejnych kroków – po powołaniu do życia w kwietniu 2010 r. spółki Aplisens France we Francji, a wcześniej Aplisens GmbH w Niemczech.
reklama
reklama
January 26 2021 10:57 V18.15.16-2