reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 30 maja 2011

Zelmer sprzedaje dawne zakłady w Rzeszowie za 34.5 mln zł

Zelmer S.A. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, na której zlokalizowane są budynki i budowle stanowiące własność firmy.

Rzeczona umowa została zawarta pomiędzy Zelmerem a lokalnym inwestorem zajmującym się działalnością deweloperską. Wartość umowy opiewa na kwotę netto 34.5 mln zł. Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości objętych umową wynosi 9 ha 8434 m2. Ostatnia część nieruchomości (których sprzedaż będzie prowadzona w ratach) ma zostać sprzedana do końca 2014 r., czytamy w komunikacie spółki. Zawarcie umowy jest wynikiem podjętych przez Grupę Zelmer działań w zakresie realizacji strategii rozwoju i jest zasadne ze względu na finalizację projektu budowy nowej fabryki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK Mielec w Rogoźnicy (SEE) i ograniczanie, a docelowo zaprzestanie produkcji dotychczas realizowanej przy ul. Hoffmanowej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1