reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 maja 2011

PGE wdraża system inteligentnego opomiarowania AMI

Wchodzący w skład grupy PGE, PGE Dystrybucja rozpoczęło prace związane z uruchomieniem projektu, którego celem jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu inteligentnego pomiaru - AMI (Advanced Metering Infrastructure) dla wybranych lokalizacji na obszarze działania spółki.

Kontynuując prowadzone dotychczas działania i uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas wdrożenia instalacji pilotażowych zdalnego odczytu (13 instalacji obejmujących ponad 3,3 tys. punktów pomiarowych), wytypowano dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Pierwsza z nich dotyczy obszaru na terenie Oddziału Łódź Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, zaś druga - Oddziału Białystok i charakteryzuje się długimi ciągami sieciowymi oraz dużym rozproszeniem odbiorców. Każda z instalacji systemu pomiarowego będzie obejmowała około 25 tysięcy układów pomiarowych. Pełne opomiarowanie nowoczesnymi licznikami obszarów, na których zostaną zlokalizowane instalacje systemu AMI, obejmujące punkty sieciowe oraz wszystkich odbiorców przemysłowych i gospodarstwa domowe, zapewni możliwość monitoringu i bilansowania przepływów energii w dowolnym okresie. Zebrane doświadczenia po zakończeniu projektu pozwolą na weryfikację przyjętych założeń, dokonanie rzetelnej oceny efektywności budowy wielkoskalowego systemu AMI oraz opracowanie projektu optymalnego wdrożenia systemu AMI dla całego obszaru działania operacyjnego spółki. Źródło: cire.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 04 2020 10:54 V18.6.10-1