reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pronox Przemysł elektroniczny | 17 maja 2011

Pronox poprawia wyniki i spłaca długi

Skonsolidowany zysk netto Pronox Technology w I kwartale 2011 r. wynosił 3,12 mln zł, wobec 5.07 mln zł straty jaki spółka wygenerowała w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Zysk operacyjny na poziomie Grupy wyniósł 2,03 mln zł, a przychody 2.31 mln zł, wobec odpowiednio 1,51 mln zł straty operacyjnej i przychodach równych 18.27 mln zł w pierwszym kwartale roku 2010. Dodatkowo w I kwartale 2011 GK Pronox Technology dokonała spłat wierzytelności pozaukładowych na kwotę 400.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł na rzecz Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu oraz 100.000,00 zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia. Kontynuowane były również działania prowadzone w zakresie restrukturyzacji Grupy, w tym zatrudnienia. Spółka pozostaje w stanie upadłości układowej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2